Lichtenštejnský palác (HAMU)

Adresa:
Malostranské nám. 13
Praha
Praha > Kulturní akce Praha

Rozsáhlý palác tvoří celou západní stranu horní části Malostranského nám. V jeho místech stávalo původně pět měšťanských domů. V r. 1591 je vykoupil Jan z Lobkovic a za něho byly spojeny v jeden celek. Po bělohorské bitvě, již r. 1620, získal palác místodržící Karel z Lichtenštejna. Sám se usídlil v jeho severní části, na nároží Malostranského nám. a Nerudovy ul., kde také r. 1627 zemřel. Karel z Lichtenštejna neblaze proslul tvrdým pronásledováním představitelů poražené protihabsburské opozice, zejména svou účastí na rozsáhlých majetkových konfiskacích a prosazováním opatření směřujících k omezení samostatnosti českého státu. R. 1791 dali Lichtenštejnové palác přestavět. Podle projektu M. Hummela byly někdejší renesanční objekty sjednoceny klasicistním průčelím a vnitřní prostory zásadně přebudovány. Nově zřízený velký sál se r. 1827 stal místem konání druhé pražské uměleckoprůmyslové výstavy. Severní nárožní část, vlastní sídlo Karla z Lichtenštejna, si však zachovala vnitřní dispozici z původního pozdně renesančního domu. V zadní části paláce bydlel v I. 1811-1826 český obrozenecký učenec, slavista Josef Dobrovský

Kulturní akce- Lichtenštejnský palác (HAMU):

Strana:
<< < > >>

Strana:
<< < > >>